projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2024

Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
25.09. 11

HISTORIE ROMŮ - I. část

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s historií Romů na území Čech a Moravy. Výkladové stránky jsou doplněny odkazy na www stránky. V druhé části přípravy je zařazeno krátké procvičování.
26.02. 11

Vznik Československé republiky

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit seznamuje žáky se vznikem Československé republiky. Je vytvořen v programu ActivInspire.
11.11. 10

2. fáze průmyslové revoluce

Ročníky:
Výuková hodina je určena pro žáky 8.(9.)třídy. Hodina obsahuje výklad a opakování.
16.11. 10

30. léta - hrozba válečného konfliktu

Ročníky:
Sešit seznamuje s politickou situací v Evropě a světě před 2. světovou válkou. Zabývá se hrozbou nového válečného konfliktu, válkami v 30. letech 20. století a politikou appeasemntu. Obsahuje část výkladovou a procvičovací.
20.10. 10

Americká občanská válka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k seznámení s učivem o americké občanské válce.
Autor: Jana Krejčí
25.06. 11

Anglická revoluce

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, průběhem a důsledky anglické revoluce. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
27.05. 11

Arabská říše

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem arabské říše, s náboženstvím, vzdělaností a uměním. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
28.02. 12

Asýrie

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Asyrské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
31.05. 10

Athény

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Dějepis 6. ročník. Úvodní hodina. Základní popis antických Athén, jeho měny a cen. Porovnání Sparty a Athén. Důsledky řecké kolonizace.
25.10. 11

Barokní stavitelství

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro 8. ročník. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování, obrazovou přílohu a odkazy na webové stránky. Časován dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice
01.01. 12

Barokní umění

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k zopakování barokního umění. Je zaměřen na autory - představitele baroka. Obsahuje rovněž tři hudební ukázky.
03.10. 10

Baroko

Ročníky:
Sešit seznamuje s barokním uměním. Je zaměřen na architekturu, sochařství, malířství a hudbu. Obsahuje část výkladovou a procvičovací.
18.12. 11

Baroko - výtvarné umění

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen pro spestření hodiny. Rovněž ho můžou využít ti, kteří se podrobněji věnují baroknímu výtvarnému umění.
25.09. 11

Byzantská říše

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem byzantské říše, s vládou císaře Justiniána I. a s byznatskou vzdělaností a uměním. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční ke 14. 9. 2011.
29.01. 12

Celkové opakování - kultura

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit prezentace je určen k zopakování kultury v širším významu - umělecké styly, významní představitelé umění a jejich dílo, významné technické vynálezy a významní vynálezci. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: encyklopedie, učebnice
17.11. 11

Celkové opakování - letopočty

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na opakování letopočtů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: encyklopedie, učebnice
18.02. 12

Celkové opakování - náboženství

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen k výuce dějepisu v 9. ročníku a slouží k zopakování učiva o náboženství během hodin dějepisu. Některé stránky lze případně použít i v jiných ročnících. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: nejsou třeba, je ovšem možné využít různých encyklopedií či internetu pro doplnění informací.
22.02. 12

Celkové opakování - významné osobnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro celkové opakování v 9. ročníku a je zaměřena na připomenutí některých významných osobností, s nimiž se žáci během výuky dějepisu setkali. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, encyklopedie, internet, dějepisný atlas
29.01. 12

Celkové opakování - významné události

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na celkové opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina nebo část vyučovací hodiny Pomůcky: encyklopedie, učebnice, dějepisný atlas
18.02. 12

Celkové opakování - Znáš odpověď

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro celkové opakování dějepisného učiva na konci 9. ročníku. Otázky souvisí s použitými obrázky významných míst či objektů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, internet, pracovní listy, encyklopedie, atlas
27.11. 11

Česká barokní kultura - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
27.11. 11

Česká barokní kultura - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
07.06. 10

Česká kultura 2. poloviny 19. století

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznamuje se stavbou Národního divadla a jeho autory,organizacemi Sokol a Hlahol, opakuje důležité hudební a literární autory.
29.01. 12

České knížectví za Přemyslovců

Ročníky: ZŠ 7,
Příprava je určena pro 7. ročník základní školy. Formou - SUDOKU je zařazeno opakování a procvičování letopočtů.
27.05. 11

České království za Přemysla Otakara I.

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o vládě českého krále Přemysla Otakara I. Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
27.11. 11

Československo - I. (1918-1929)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena pro 9. ročník základní školy - 2 - 3 vyučovací hodiny. Vložen pracovní list pro individuální nebo skupinovou práci.
18.02. 12

Československo II. (1929 - 1938)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena pro 9. ročník základní školy (2 - 3 vyučovací hodiny). Zaměřuje se na procvičování témat - Hospodářská krize a Rozpad ČSR. Vložen pracovní list pro individuální nebo skupinovou práci.
18.02. 12

Československo III. (1918 - 1938)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava obsahuje: Jednoduchý test, který lze využít s pomocí hlasovacího zařízení. Test je shrnutím období "První republiky" a navazuje na předchozí procvičování (Československo I. a II.) Na úvod je zařazeno "motivační SUDOKU".
26.03. 11

Český stát za posledních Přemyslovců

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem českého státu za vlády posledních Přemyslovců. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
25.10. 11

Charta 77

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen k výkladu látky, obsahuje opakování.
28.02. 12

Chetitská říše

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Chetitské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ
Autor: Jana Krejčí
27.08. 11

Císař Josef II.

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování základních údajů. Zároveň se zde nalézá několik doplňujících textů a obrázků.
19.05. 10

Datování v dějepise

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tématu DATOVÁNÍ V DĚJEPISE. Příprava je určena pro 6. ročník základní školy. Učebnice dějepisu - PRAVĚK A STAROVĚK - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - seznámení s časovou přímkou, zaznamenávání času.
18.02. 12

Dějepisný AZ-kvíz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem předváděcího sešitu je hravou formou zopakovat učivo dějepisu druhého stupně. Sešit je především určen žákům 9. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
17.11. 11

Dějiny významných evropských států v 17.-18. století

Ročníky: ZŠ 8,
Dějiny významných evropských států v 17.-18. století, dějepis 8. ročník
27.05. 11

Dějiny Židů I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Dějiny Židů I - dějepis 6.-7. ročník
27.05. 11

Dějiny Židů II

Ročníky: ZŠ 8,
Dějiny Židů II - dějepis 8. ročník
24.10. 10

Doba železná - Keltové

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k seznámení s dobou železnou a životem Keltů.
18.11. 10

Důsledky třicetileté války

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o důsledcích TŘICETILETÉ VÁLKY pro české země. Je určen pro žáky 7 (8). ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnice: VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Středověk a počátky novověku. 2008. Brno : Nová škola, 2008.
16.10. 10

Egypt - vzdělanost, věda a umění

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k seznámení s egyptskou vzdělaností, vědou a uměním.
27.11. 11

Evropská barokní kultura - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
27.11. 11

Evropská barokní kultura - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
04.03. 12

Féničané

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Féničanech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
26.02. 11

Francouzská revoluce

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 8. ročníku; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: učebnice dějepisu, zeměpisný atlas, různé encyklopedie.
18.02. 12

Franská říše I.

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit slouží k výkladu a procvičování základních poznatků o Franské říši, zaměřuje se především na politické dějiny.
28.04. 11

Gotická kultura I

Ročníky: ZŠ 7,
Dějepis 7. roč. - Gotická kultura I
28.04. 11

Gotická kultura II

Ročníky: ZŠ 7,
Dějepis 7. ročník - Gotická kultura II
19.12. 10

Gotické stavitelství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku; časová dotace: 1 vyučovací hodina. Obsahuje výkladovou část, motivační a opakovací cvičení a obrazovou přílohu. Pomůcky: učebnice, atlas ČR, obrazové materiály, turistické příručky.
18.12. 11

Habsburkové (19. a počátek 20. stol.) - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Rychlé a poměrně snadné zopakování Habsburků žijících a vládnoucích v 19. - 20. století.
01.01. 12

Habsburkové (19. a počátek 20. stol.) - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Stručné zopakování základního učiva, které souvisí s tímto panovnickým rodem.
20.05. 10

Habsburkové - I. část

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tématu Habsburkové na českém trůně 1526 - 1637. Příprava je určena pro 7.ročník základní školy. Učebnice dějepisu - STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - získaní informací, práce s internetem a procvičení učiva.
25.09. 11

Habsburkové I

Ročníky: ZŠ 7,
Habsburkové I - opakování, 7.roč. ZŠ
25.09. 11

Habsburkové II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Habsburkové II - opakování,7.-8. roč. ZŠ
17.11. 11

Habsburkové III - doba pobělohorská

Ročníky: ZŠ 8,
Habsburkové III - doba pobělohorská, dějepis 8. roč.
29.01. 12

Habsburkové IV

Ročníky: ZŠ 8,
Dějepis 8. roč. - Habsburkové IV - Marie Terezie, Josef II.
17.11. 11

Historie Romů - II. část

Ročníky: ZŠ 9,
Určeno pro žáky 9. třídy základní školy. Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s historií Romů na území Čech a Moravy ve 20. století.
17.11. 11

Historie Romů - klutura

Ročníky: ZŠ 8,
Určeno pro žáky 8. třídy základní školy. Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s kulturní historií Romů. Využití mezipředmětových vztahů - výchova k občanství, zeměpis, literatura, umění a kultura.
01.09. 10

Holocaust, Židé, Terezín

Ročníky:
Sešit slouží jako příprava na exkurzi v Památníku Terezín. Je určen pro žáky, kteří se ještě nesetkali s problematikou židovského obyvatelstva za 2. světové války, holocaustem, Terezínem. Vysvětluje základní pojmy.
27.08. 11

Homérské období - Odyssea

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro výklad a zpestření hodin dějepisu se zaměřením na Homérské období.
25.09. 11

Hra Vikingové

Ročníky: ZŠ 7,
Hodina je vytvořena jako zábavná forma opakování.
04.06. 10

Husitská "revoluce"

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opokování učiva pro žáky 7. ročníku ZŠ. Žáci si hravou formou zopakují hlavní pojmy, letopočty a osobnosti, které se vztahují k tomuto významnému historickému údobí. Během úkolů využíjí svých vědomostí a znalostí. Stránky jsou doplněny o řadu obrázků. Některé z nich jsou popsány, u jiných musí žák sám určit jejich název.
28.04. 10

Husitství - Activote

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Téma: Husitství Příprava je určena pro 7.ročník základní školy. Učebnice dějepisu - STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - získání informací, opakování a procvičení učiva.
01.03. 12

Jagellonci v Čechách

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učební látky, která souvisí s Vladislavem Jagellonským a Ludvíkem Jagellonským.
01.03. 12

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učiva o Jiřím z Poděbrad a Matyáši Korvínovi.
29.07. 11

Judaismus

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V rámci tohoto sešitu si žáci zopakují a prohloubí své znalosti o judaismu. Zároveň by si měli uvědomit propojenost tohoto náboženství se Státem Izrael.
26.03. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku v 7. ročníku. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, procvičování, odkazy na webové stránky a obrazovou přílohu. Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: učebnice, dějepisný atlas, různé encyklopedie, internet a pracovní listy s.10 a s. 13.
31.05. 10

Kartágo

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Dějepis 6. ročník. Seznámení s postavením starověkého Kartága a jeho obchodem. Další část slouží k opakování učiva o punských válkách, případně lze použít k výkladu.
30.03. 11

Kdo ví, odpoví (kvíz).

Ročníky: ZŠ 7,
Příprava je zaměřená na procvičování a utvrzení základního učiva formou hry. Kvíz "Kdo ví, odpoví" obsahuje 2 x 10 otázek pro 2 soutěžící družstva.
06.12. 10

Keltové

Ročníky:
Dějepis, 6. ročník. Mladší doba železná - Keltové
30.12. 10

Klasicismus

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o kultuře klasicismu.
Autor: Jana Krejčí
27.05. 11

Komunismus

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro výklad a opakování problematiky komunismu.
13.09. 10

Komunistické Československo

Ročníky:
Poválečné Československo - důležité události,dějepis, 9. roč.
26.03. 11

Konečně mír

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Obsahuje látku týkající se poválečné Evropy - opakování 2. světové války, Postupimská konference, otázka poraženého Německa, Pařížská mírová konference.
29.07. 11

Křesťanství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen především pro žáky 6. ročníku ZŠ. Může být využit i ve vyšších ročnících. Žáci si jeho prostřednictvím zopakují hlavní pojmy a svátky, které se ke křesťanství vztahují. Zároveň by si měli uvědomit propojenost křesťanství s českým středověkem.
25.10. 11

Křesťanství v raném středověku

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje opakování učiva ze 6. ročníku, výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, pracovní list s. 5, dějepisný atlas
28.04. 11

Kréta - Mínojská civilizace

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro žáky 6. ročníku a obsahuje výklad a opakování Mínojské civilizace.
22.02. 12

Kréta - mínojská kultura

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o mínojské civilizaci na ostrové Kréta. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ
Autor: Jana Krejčí
14.11. 10

Krize československé republiky

Ročníky:
Sešit seznamuje s čsl. politickou scénou ve 30. letech 20. století. Je zaměřen na krizi čsl. demokracie, národnostní složení ČSR a problémy spojenými s mnohonárodnostním státem, volby v roce 1935, požadavky a úspěch sudetských Němců.
05.06. 10

Křížové výpravy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Křížové výpravy - určeno pro 7. ročník (výklad a procvičování učiva)
25.10. 11

Ležáky a události 2. světové války

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro zopakování událostí týkající se obce Ležáky a událostí jara 1942. Je doplněn řadou fotografií.
25.06. 10

Lucemburkové - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ. Žáci si jeho prostřednictvím můžou zopakovat a procvičit své znalosti z látky: Lucemburkové, Přemyslovci, husitská revoluce.
29.01. 12

Lucemburkové na českém trůně

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen k seznámení se životem a vládou Lucemburků na českém trůně, především s osobou Jana Lucemburského a Karla IV. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční k 22. 1. 2012
18.02. 12

Ludvík Jagellonský

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit seznamuje s dobou vlády Ludvíka Jagellonského.
09.10. 10

Marie Terezie

Ročníky:
Prezentace je určena pro 8. ročník; obsahuje výukovou a motivační část a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice dějepisu pro 8. ročník, historický atlas, pracovní listy (s. 6, 15)
27.08. 11

Marie Terezie (I. část)

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení poznatků o Marii Terezii. Je doplněn řadou obrazového materiálu.
27.08. 11

Marie Terezie (II. část)

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení poznatků o Marii Terezii. Je doplněn řadou obrázků. Část se zabývá i Marií Antoinettou.
28.04. 11

Masová nezákonnost

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Volně navazuje na předváděcí sešit "Únor 1948". Seznamuje žáky s masovou nezákonností v ČSR - atmosféra ve společnosti, perzekuované skupiny. Připravuje "půdu" pro výklad o politických procesech.
29.01. 12

Mayové, Aztékové, Inkové

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je zaměřen na základní informace o jihoamerických, předkolumbovských kulturách.
27.11. 11

Mezopotámie - Od Akkadů k Persii

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - Mezopotámie - Od Akkadů k Persii, list slouží především jako výkladový materiál.
27.11. 11

Mezopotámie - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - Mezopotámie - opakování.
17.11. 11

Mezopotámie - Sumerové

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. ročníku - Mezopotámie.
30.12. 10

Mínojská civilizace

Ročníky: ZŠ 6,
Dějepis, 6. ročník. Mínojská civilizace na Krétě, mytologie, vykopávky
19.12. 10

Mnichovská dohoda

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na problematiku Mnichovské dohody. Vysvětluje příčiny, průběh Mnichovské konference a její důsledky.
29.01. 12

Mumifikace

Ročníky: ZŠ 6,
Mumifikace - starověký Egypt.
27.05. 11

Náboženství (judaismus, křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus)

Ročníky: ZŠ 6,
Pro svoji jednodušší formu je tento předváděcí sešit určen pro 6. ročníky (možno použít i v nižších ročnících). Zopakování a vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k judaismu, křesťanství, islámu, buddhismu a hinduismu.
18.02. 12

Nacismus

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro výklad problematiky nacismu a situace v Německu před 2. světovou válkou.
17.11. 11

Napoleonské války

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s osobností a životem Napoleona Bonaparta, s jeho vládou a expanizivní politikou Francie v Evropě. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční k 6. 11. 2011.
18.02. 12

Napoleonské války - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Dějepis 8. roč. - Napoleonské války - opakování a procvičení učiva
10.06. 10

Národní obrození

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Je určena pro 8. ročník; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Pomůcky: učebnice dějepisu pro 8. ročník, čítanka pro 8. ročník, periodická tabulka prvků, pracovní listy (tisk s. 12, 15)
17.11. 11

Naši prezidenti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznamuje s československými a českými prezidenty od Masaryka po Klause.
30.01. 11

Nejstarší starověké státy - opakování

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o úvodu do starověku a o nejstarších starověkých státech. Je vytvořen v programu ActivInspire.
26.02. 11

Nejstarsí_státy

Ročníky: ZŠ 6,
Nejstarší státy. Příprava je zaměřená na procvičování a utvrzení základního učiva. Doporučuji využít ve 2 vyučovacích hodinách. Jednotlivé kapitoly jsou určeny k procvičování, příprava neobsahuje výkladové hodiny.
11.10. 11

Neolit

Ročníky:
Život v neolitu. Vznik zemědělství, řemesel a bydlení.
20.10. 10

Neolit - mladší doba kamenná

Ročníky:
List je určen pro žáky 6. ročníku a je zaměřen na příčiny neolitické revoluce, změny v životě lidí a opakování. Vytvořen v programu ActivInspire.
25.09. 11

Neolit - vznik zemědělství (Přední východ)

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o mladší době kamenné především o vzniku zemědělství na Předním východě.Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
28.04. 11

Norimberský soudní tribunál

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Obsahuje látku týkající Norimberského soudního tribunál - důvod, cíle, odsouzení, tresty.
29.09. 10

Objevné plavby

Ročníky:
Příprava je určena pro 7.ročník základní školy. Cíl hodiny - získaní informací - práce s internetem, mapou, procvičení učiva. Příprava je vytvořena v ACS3.
31.08. 11

Od římské republiky k císařství I.

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit k zopakování římské republiky, její krize a pokusů o řešení. Osobnost Julia Caesara.
31.08. 11

Od římské republiky k císařství II. - Augustus

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit se věnuje vzniku principátu, osobě Octaviana Augusta a reformě armády.
25.09. 11

Od římské republiky k císařství III. - kultura za Augusta

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit se pomocí práce s textem a obrázky věnuje rozvoji kultury za císaře Augusta.
05.12. 10

Opakování - Úvod do dějepisu

Ročníky:
Určeno pro žáky 6. ročníku. Jedná se o souhrnné opakování učiva: Úvod do dějepisu (prameny, kulturní instituce, časová osa, určování staletí, státní svátky).
09.10. 10

Opakování - vývoj člověka

Ročníky:
Opakování - Vývoj člověka Příprava je určena pro 6.ročník základní školy. Učebnice dějepisu - PRAVĚK A STAROVĚK- nakladatelství Nová škola. Příprava je vytvořena v ACS3.
25.10. 11

Opakování 7. ročníku

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen k opakování učiva 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
25.09. 11

Opakování 8. ročník

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro 1 až 2 vyučovací hodiny v novém školním roce. Jeho cílem je zopakovat nejdůležitější události probírané v 8. ročníku. Obsahuje 4 stránky opakování a zkušební test (Activote).
17.05. 10

Opakování Jan a Karel Lucemburský

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k opakování látky o Janu Lucemburském a Karlu IV. Je určen pro 1 vyučovací hodinu v 7. ročníku. Jedná se o novou verzi sešitu.
25.09. 11

Opakování po 6. ročníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit k opakování učiva 6. ročníků, především základní periodizaci dějin a starověkých civilizací.
27.08. 11

Opakování po 6. ročníku - AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit slouží k opakování důležitých pojmů z látky dějepisu 6. ročníku formou AZ kvízu.
27.08. 11

Opakování po 7. ročníku

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Sešit slouží k opakování látky 7. ročníku, především vybraných letopočtů, událostí, pojmů a osob.
28.02. 12

Perská říše

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Perské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
10.06. 10

Politický systém Athén

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznamuje s některými institucemi starověkých Athén. Velkou pozornost věnuje Solónovi a jeho reformám. Další část se věnuje střepinkovému soudu.
29.09. 11

Pomocné vědy historické

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Sešit je určený k úvodu do studia dějepisu, zaměřuje se na výklad jednotlivých pomocných věd historických a na práci s některými jejich pojmy.
01.03. 12

Poslední Přemyslovci (I. část)

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učiva o posledních Přemyslovcích (Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.).
08.06. 10

Poslední Přemyslovci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, pracovní listy pro jednotlivce či dvojice (tisk s. 8, 9, 10, 13)
01.03. 12

Poslední Přemyslovci (II. část)

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učební látky o posledních Přemyslovcích (Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.).
16.11. 10

Pravěk - ActiVote

Ročníky:
Dějepis 6. ročník, pravěk - opakování prostřednictvím ActiVote, příp. možné i bez něj
15.05. 10

Pravěk - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva z úvodu do dějepisu a z pravěku.
17.11. 11

Pravěké umění - neolit

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění neolitu. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
17.11. 11

Pravěké umění - paleolit a mezolit

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění paleolitu a mezolitu. Je určen pro žáky 6.
Autor: Jana Krejčí
03.11. 10

Přemysl Otakar II.

Ročníky:
Dějepis-7. ročník, Přemysl Otakar II. a Poslední Přemyslovci
29.06. 10

Přemyslovský rod - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ. V jeho rámci si děti můžou zopakovat základní údaje (data, jména, události), které souvisí s Přemyslovci.
28.02. 12

Protektorát Čechy a Morava

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro výklad problematiky Protektorátu Čechy a Morava.
09.06. 10

Průmyslová revoluce - 1. fáze

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Průmyslová revoluce - určeno pro žáky 8. ročníků.
12.11. 10

První Habsburkové na českém trůnu

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 8. ročníku; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrčné opakování. Pomůcky: učebnice pro 8. ročník, dějepisný atlas, různé encyklopedie či internet.
26.03. 11

První Slované na našem území

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výuce dějepisu v 7. ročníku. Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Prezentace obsahuje výkladovou část propojenou s motivačními cvičeními, závěrečné opakování a odkazy na webové stránky. Pomůcky: učebnice dějepisu, zeměpisný atlas, různé encyklopedie, internet, pracovní list s.9.
26.03. 11

První světová válka

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s první světovou válkou. Je určen žákům 9. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
27.05. 11

Prvních 300 let českého státu

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o prvních 300 letech českého státu Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
18.02. 12

Punské války

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen k seznámení s příčinami, průběhem a výsledkem punských válek mezi starověkým Římem a Kartágem. Sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
04.05. 10

Řecká vzdělanost a kultura

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k opakování a upevnění učiva o vzdělanosti a kultuře starověkého Řecka.
12.05. 10

Řecké umění

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k seznámení s uměním starověkého Řecka (architektura, sochařství, malířství).
Autor: Jana Krejčí
25.10. 11

Řecko - Homérské období, Trójská válka

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro výklad o Trójské válce.
25.05. 10

Řecko - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k opakování učiva o starověkém Řecku. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
27.05. 11

Řecko II. (procvičování)

Ročníky: ZŠ 6,
Starověké Řecko II. Shrnutí základního učiva a procvičení, které je doplněno odkazy na www stránky. Přípravu lze využít postupně nebo jakou souhrnné opakování. Součástí přípravy je pracovní list. V poznámkách na jednotlivých stránkách jsou uvedeny úkoly pro žáky. Příprava je zaměřena na procvičování, neobsahuje výkladové stránky.
17.11. 11

Řecko-perské války

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, nejvýznamnějšími bitvami a výsledkem řecko-perských válek. Sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
28.04. 11

Řecko_otázky/Activote

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava obsahuje jednoduchý test, který lze využít s pomocí hlasovacího zařízení. Každá otázka je doplněna obrázkem, který ukrývá i správnou odpověď.
26.03. 11

Řecko_úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava je zaměřená na procvičování a utvrzení základního učiva. Doporučuji využít ve 2 vyučovacích hodinách.
25.06. 11

Renesance - stavitelství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7.ročníku. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Jsou také použity odkazy na webové stránky. Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, atlas ČR
11.10. 10

Renesance a humanismus v Itálii

Ročníky:
Výukový list je určen pro žáky 7. ročníku a je vytvořen v programu ActivInspire. List obsahuje výkladovou část o umění a vědě, závěrečné opakování.
18.02. 12

Revoluční rok 1848

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit se věnuje opakování událostí revolučního roku 1848 v Evropě.
25.06. 11

Řím - císařství

Ročníky: ZŠ 6,
Řím II. část - CÍSAŘSTVÍ. Příprava je zaměřena na práci se zdroji informací - učebnice, atlas a www stránky. Žáci se učí vybrat podstatné a to formulovat do sešitu jako zápis.
25.06. 11

Řím - shrnutí/Activote

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava obsahuje procvičování a jednoduchý test, který lze využít s pomocí hlasovacího zařízení. Každá otázka je doplněna obrázkem, který ukrývá i správnou odpověď. Na konci testu je řešení a hodnocení.
27.05. 11

Římská republika

Ročníky: ZŠ 6,
Shrnutí základního učiva a procvičování, které je doplněno odkazy na www stránky. Přípravu lze využít postupně nebo jako souhrnné opakování. Součástí přípravy je pracovní list.
29.01. 12

Římská vzdělanost, věda a kultura

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen k seznámení s římskou vzdělaností, vědou a kulturou. Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
29.01. 12

Římské stavitelství

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen k seznámení s římským stavitelstvím a významnými stavbami a nejvýznamnějšími památkami starověkého Říma. Sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční k 12. 1. 2012
22.02. 12

Rok 1848

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva REVOLUCE ROKU 1848. Sešit je zaměřen na procvičování a utvrzení učiva. Některé stránky je možné využít jako zápis do sešitu.
25.10. 11

Románské stavitelství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje výkladovou část a motivační cvičení. Časová dotace: 1 vyučovací hodina
27.08. 11

Románský sloh

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit slouží k výkladu a procvičování románského slohu, jeho základních charakteristik a znaků. Vychází z dosavadní zkušenosti žáků, dále pracuje především s texty, vede k práci s klíčovými pojmy a obrázky.
27.08. 11

Románský sloh u nás

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit navazuje na sešit Románský sloh a věnuje se dochovaným stavbám na našem území. Žáci budou používat dosavadní znalosti a aplikovat je na stavby na našem území - znaky románských staveb, bazilika, rotunda, hrad, falc.
20.05. 10

Rudolf II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Habsburkové - Rudolf II., 7. ročník
25.09. 11

Rusko za Romanovců

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vládou prvních Romanovců, především s vládou Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webovou stránku je funkční k 8.9. 2011.
15.04. 12

Sámova říše

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učební látky o Sámově říši a historických skutečnostech, které s ní souvisejí.
29.01. 12

Sedm divů světa

Ročníky: ZŠ 6,
Sedm divů světa - doplnění učiva 6. ročníku.
18.12. 11

Severská mytologie

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - Severská mytologie.
18.02. 12

Sjednocení Německa a Itálie

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit se věnuje opakování, příp. výkladu procesů sjednocení Itálie a Německa.
17.11. 11

Starobabylonská říše

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Starobabylonské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
05.12. 10

Starověká Čína

Ročníky:
List je určen pro žáky 6. ročníku. Výklad a opakování starověké Číny.
29.01. 12

Starověká Fénicie

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je zaměřen na všední život a kulturní přínos Féničanů.
21.11. 10

Starověká Indie

Ročníky:
Starověká Indie - učivo určeno pro žáky 6. ročníku.
25.09. 11

Starověká Itálie - přírodní podmínky, obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o přírodních podmínkách a obyvatelstvu starověké Itálie. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
22.02. 12

Starověké Řecko - úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen na úvod tématu Starověké Řecko. Seznamuje se shodami mezi řeckými městskými státy a skloňováním řeckých jmen.
10.05. 10

Starověký Egypt

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k seznámení se životem ve starověkém Egyptě.
29.01. 12

Starověký Egypt - společnost

Ročníky: ZŠ 6,
Společnost ve starověkém Egyptě - doplnění učiva.
17.09. 10

Starší doba kamenná – vývojové typy člověka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k seznámení s vývojovými teoriemi o vzniku člověka a s jednotlivými vývojovými typy člověka.
05.12. 10

Státní svátky I. (Úvod do dějepisu)

Ročníky:
Určeno pro žáky 6. ročníku ZŠ. Možno však použít i pro vyšší ročníky. Vhodné pro hodiny dějepisu i občanské výchovy. Přehled a stručný popis státních svátků (výkladová část) + několik stránek k procvičování.
05.12. 10

Státní svátky II. (Úvod do dějepisu)

Ročníky:
Určeno pro žáky 6. ročníku ZŠ. Možno použít i pro vyšší ročníky. Vhodné pro hodiny dějepisu i občanské výchovy. Stručný výčet a popis státních svátků (výkladová část) + několik stránek určených k procvičování.
27.05. 11

Státní symboly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování učiva: Státní symboly. Předváděcí sešit jsem se snažila koncipovat tak, aby byl vhodný pro co nejširší okruh žáků.
26.02. 11

Stěhování národů

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku; obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování a odkaz na webové stránky. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, historický a zeměpisný atlas, pracovní list č. 3, 7, 12 a různé encyklopedie.
25.10. 10

Středověká kolonizace

Ročníky:
Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, atlas ČR (případně autoatlas, internet apod.)
12.10. 10

Středověká města

Ročníky:
Prezentace obsahuje výukovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Je určena pro 7. ročník; časová dotace: 1 vyučovací hodina. Pomůcky: učebnice dějepisu pro 7. ročník, vytištěné pracovní listy (s. 3, 9, 11, 12), atlas ČR, případně další materiály o významných českých městech (encyklopedie, turistické příručky apod.)
29.01. 12

Středověké město

Ročníky: ZŠ 7,
Příprava je určena pro 7. ročník základní školy tematický celek - VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK. Sešit je součástí učiva - Jak se žilo ve vrcholném středověku.
25.10. 11

Sumerové

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o sumerských městských státetech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit
Autor: Jana Krejčí
27.05. 11

Svět po 2. světové válce - Activote

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Téma sešitu je svět po 2. světové válce - OSN, NATO, Varšavská smlouva, Válka v Koreji, vznik státu Izrael, Čína. Sešit je koncipován jako test (využítí systému Activote) s opakováním.
29.01. 12

Světová věda a umění mezi válkami

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit seznamuje se světovou vědou a uměním mezi světovými válkami. Obsahuje odkazy na webové stránky (videa, fotografie, hudební ukázky).
27.05. 11

Technický pokrok - Activote

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku. Obsahuje opakování na test a samotný test na téma "Technický pokrok na konci 19. století" (využívá systému Activote).
26.05. 10

Terezín

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Holocaust- koncentrační tábor Terezín, 9. ročník
28.04. 11

Totalitní režimy - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena k opakování totalitních režimů - komunismus, fašismus a nacismus.
28.04. 11

Únor 1948

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Seznamuje s událostmi Února 1948.
28.04. 11

Úvod - Starověké Řecko, Mykény

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro výklad a opakování úvodu do starověkého Řecka a Mykén.
22.06. 10

Úvod do dějepisu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro 6. ročník, časová dotace 1 - 2 vyučovací hodiny. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Pomůcky: učebnice pro 6. ročník, pracovní listy
01.11. 10

Úvod do dějepisu I.

Ročníky:
Úvod do dějepisu I. - určeno pro žáky 6. ročníku ZŠ. Žáci se seznámí se základními pojmy: historie, dějepis, historik (dějepisec), historické prameny, kulturní a vzdělávací instituce. V rámci jednoduchých cvičení si žáci získané poznatky procvičí.
01.11. 10

Úvod do dějepisu II.

Ročníky:
Úvod do dějepisu II. - určeno pro žáky 6. ročníku ZŠ. V tomto příspěvku se střídají výkladové části s praktickými. Látka: převod arabských číslic na římská (a opačně), zaznamenávání na časovou osu, určování letopočtů, staletí, tisíciletí.
25.07. 11

Úvod ke středověku

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: dějepisný atlas, pracovní list s. 9
25.09. 11

Úvodní motivační hodina pro 9. ročník

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro 1 vyučovací hodinu v novém školním roce. Jeho cílem je nastínit témata, která budou v 9. ročníku probírat. Předpokládá, že žáci mají alespoň základní, všeobecné znalosti o 20. století.
22.09. 10

Václav IV. a Jan Hus

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s dobou vlády českého krále Václava IV. a s životem významného českého reformátora Mistra Jana Husa.
01.11. 10

Velká francouzská revoluce - I. fáze

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o Velké francouzské revoluci (I. fáze). Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
01.11. 10

Velká francouzská revoluce - II. fáze

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o Velké francouzské revoluci (II. fáze). Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
01.11. 10

Velká francouzská revoluce - III. fáze

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o Velké francouzské revoluci (III. fáze). Je určen pro žáky 8. ročníků
Autor: Jana Krejčí
25.10. 11

Velká hospodářská krize

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen k výkladu látky se zpětnou vazbou.
09.11. 10

Velká Morava

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k seznámení s dějinami Velké Moravy, je určen žáků 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
18.12. 11

Vikingové

Ročníky: ZŠ 7,
Vikingové - výklad a opakování učiva.
22.02. 12

Vladislav II. Jagellonský

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit seznamuje s dobou vlády Vladislava II. Jagellonského.
30.01. 11

Vypuknutí 2. světové války

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit vysvětluje začátek 2. světové války.
29.09. 10

Vývoj člověka - I. část

Ročníky:
Příprava je určena pro 6. ročník základní školy. Učebnice dějepisu - PRAVĚK A STAROVĚK - nakladatelství Nová škola. Příprava je vytvořena v ACS3.
29.09. 10

Vývoj člověka - II. část

Ročníky:
Příprava je určena pro 6. ročník základní školy. Učebnice dějepisu - PRAVĚK A STAROVĚK - nakladatelství Nová škola. Příprava je vytvořena v ACS3.
25.10. 11

Vývojové druhy člověka - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro 6. ročník, obsahuje procvičovací a opakovací cvičení. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, dějepisný atlas, atlas ČR, pracovní listy s. 10 - 13
06.11. 10

Vznik křesťanství

Ročníky:
Sešit popisuje vznik křesťanství v souvislosti s ostatními náboženstvími, především židovstvím. Na základě vlastní zkušenosti a uměleckých děl se seznamuje s postavou Ježíše Krista a křesťanstvím.
25.10. 11

Vznik Rakousko-Uherska

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s proměnami rakouského císařství po roce 1848, se vznikem Rakousko-Uherska a s českým politickým a kulturním životem v 60. letech 19. století. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční ke 13. 10. 2011.
27.05. 10

Vznik středověkých měst

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vznik středověkých měst - vrcholný středověk. Určeno pro žáky 7. ročníku.
27.11. 11

Vznik USA I.

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k výkladu situace předcházející boji za nezávislost USA, např. poznávání a osidlování amerického kontinentu, trojúhelníkový obchod a příčinám nespokojenosti s britskou vládou.
27.11. 11

Vznik USA II:

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k výkladu bojů za nezávislost USA a navazuje na sešit Vznik USA I. Je založen na práci s texty a obrazy, základní poznatky je možné rozšířit pomocí odkazů na webové stránky.
27.11. 11

Vznik USA III.

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k výkladu událostí následujích po vyhlášení nezávislosti. Část sešitu je věnována osobnostem boje za nezávislost, novému hlavnímu městu a rozšiřování USA o další státy.
14.06. 10

Zámořské objevy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k seznámení s učivem o zámořských objevech.
Autor: Jana Krejčí
19.05. 10

Zámořské objevy - activote

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slouží k opakování učiva o zámořských objevech.
29.01. 12

Zelená hora

Ročníky: ZŠ 8,
Dějepis 8. roč. - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého
25.10. 11

Život na vesnici na přelomu 18. a 19. století

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování a obrazovou přílohu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 8. ročník