projektui.cz

svátek má Vladislav, 18.1. 2021
28.04. 11

Zvuková stránka jazyka

Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování zvukové stránky (slabiky, dvojhlásky, párové souhlásky, větná melodie, Morseova abeceda).
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora