projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2024
07.09. 10

Hrajeme si s větou

Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si hravou formou znalosti o vlastnostech vět a souvětí.
Cílem tohoto sešitu je procvičit si znalosti o větách jednoduchých a souvětí, rozšíření slovní zásoby. Předváděcí sešit je pro žáky 2. a 3. ročníku.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora