projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
18.02. 12

Opakování 3. ročník

Tato prezentace je určena k opakování učiva třetího ročníku.
Využití prezentace: v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Obsah: hravou formou opakujeme barvy, číslice do 20, vazbu I like a I don´t like, slovní zásobu jídla a neurčitý člen u jednoduchých podstatných jmen.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora