projektui.cz

svátek má Valdemar, 27.5. 2022
21.05. 10

My house

Tato prezentace je určena pro procvičení vazby There is / There are, předložek in, on, behind, under a slovní zásoby k tématu Můj dům (místnosti a jejich vybavení) ve čtvrté třídě základní školy.
Prezentace obsahuje učivo týkající se problematiky vazby There is / There are v kladných větách, otázkách a krátkých odpovědích. Lze ji využít v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Vytváření vět pomocí vazby There is / There are, přiřazování slovíček k obrázkům, hry se slovíčky – přesmyčky, doplňování předložek místa, tvoření vět, krátké odpovědi na otázky.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora