projektui.cz

svátek má Jakub, 25.7. 2024
30.10. 11

Evropská unie

Práce je určena pro 9. ročník ZŠ. Snaží se přiblížit žákům prostředí, jehož jsou nedílnou součástí.
Práce je určena pro žáky 9. ročníku ZŠ. Zaměřuje se na fungování a strukturu Evropské unie, její historii, členské státy a její typické symboly. Kromě toho jsou žáci seznámeni se vstupem České republiky a dalších státu do Evropské unie.Tato práce je vhodná jako doplňkový materiál k výkladu. Je vázána i na jiné předměty - zeměpis a hudební výchova.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora