projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
27.05. 10

Zlomky

Úvod do problematiky zlomků pro žáky 6. ročníku a opakování tohoto tématu v 7. ročníku.
Opakování a upevňování pojmu zlomek, čtení a zápis zlomků, užití zlomků při převodu jednotek času a délky, vyjadřování vybarvených částí obrazců zlomky a naopak. Sešit je určen pro žáky 6. a 7. ročníku.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora